Politică de confidențialitate

Nik&Sara Travel Trans S.R.L., care administrează Căminul Cochet, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează date în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul documentului de față este acela de a vă informa în mod corect, specific și fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrate, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociați.

În cadrul prelucrării acestor date, ținem cont de legile în vigoare cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest scop ne-am luat măsurile tehnice adecvate și am stabilit o serie de proceduri interne tehnice și administrative, am realizat traininguri în cadrul societății, în scopul constientizării și responsabilizării tuturor angajaților.

Datele personale colectate prin intermediul siteului sau prin comunicări directe, sunt efectuate în scopul îndeplinirii solicitărilor dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator, se înregistrează doar acele date înregistrate de către cookie-urile acceptate de către dumneavoastră în momentul primei accesări a site-ului, prin intermediul ferestrei de notificare a politicii de cookie-uri și descrise în pagina Politica de cookie-uri.

Durata păstrarii și prelucrării datelor cu caracter personal este strâns legată de relația de colaborare dintre societatea noastră și dumneavoastră în calitate de client sau potențial client. Datele pot fi șterse la cererea explicită a deținătorului și vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor declarate prin intermediul acestei pagini.

Datele necesare întocmirii facturilor fiscale și contractelor sunt păstrate pe o perioadă necesară îndeplinirii obligațiilor legale (fiscale, arhivare, etc.) impuse de legislația în vigoare, din România.

Fiecărui utilizator al site-ului nostru i se prezintă, la momentul primei vizite pe site, lista de cookie-uri colectate sau care colectează, într-un fel sau altul, explicit sau implicit, date ce se pot încadra în categoria datelor cu caracter personal. Acest lucru este realizat prin intermediul notificării din partea de jos a site-ului. Prin intermediul acesteia, utilizatorul are posibilitatea de a accepta politica de confidențialitate și protecție a datelor.

În cazul formularelor, acestea nu sunt transmise decât în situația citirii și acceptării politicii de colectare și protecție a datelor, acest lucru fiind certificat de bifele obligatorii din subsolul fiecărui formular.

Cererea de modificare, actualizare, ștergere a datelor va fi adresată în scris sau la adresa de email camin.cochet@yahoo.com și va cuprinde mențiuni cu privire la opțiunea de comunicare a răspunsului, pe suport fizic sau electronic. Comunicarea răspunsului la aceste cereri se va face în termen de 30 zile de la data primirii.

Pentru întrebări despre modul în care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau dacă sunt necesare lămuriri suplimentare în legătură cu orice aspect ce ține de prelucrarea datelor, acestea pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor din cadrul societății, prin email camin.cochet@yahoo.com sau depunând personal o notificare semnată olograf la sediul nostru.

Prezenta informare se completează cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE.